Samarbejde, kommunikation og faglig etik.

Kursus for ansatte i folkekirken. 

Vedr. Covid-19:

Leva+ er nødt til at aflyse kurset i uge 9, grundet forlængelse af de skærpede restriktioner.

Tilmeldte kursister til uge 12 vil løbende modtage informationi mail-indbakken samt her på siden.

Uge  46  i 2021 er nyopslået kursusuge.

 


Kursus i 2021: Uge 9, 12, 16, 23, 33, 36, 39, 43, 46 (Ledige pladser i ugerne 33, 36, 39, 43 og 46).

Kursus i 2022: Uge 2, 6, 9, 12, 17, 20, 25, 33, 36, 39, 44 (Ledige pladser i alle kursusuger).

                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding / yderligere information - send venligst en mail til:                                                                                 

kontakt@levaplus.dk

Ved tilmelding bedes du oplyse:

Navn, privatadresse, tlf.nummer, din fødselsdato (6 første cifre i dit CPR) samt navn på din arbejdsgiver (kirke, menighedsråd).

Din tilmelding bekræftes via e-mail, og du vil modtage deltagerbrev med posten ca. 2 uger inden kursusstart.

Varighed: 1 uge (fra søndag aften til fredag middag). Internatkursus med helpension, eget værelse.

LEVA+ booker værelse til dig på Danhostel i Svendborg, hvor undervisningen også foregår.

OBS: Gravermedhjælpere kan søge dækning for dette kursus gennem Den Statslige Kompetencefond.

(Kontakt gerne leva+ for nærmere information omkring ansøgning) .        

(Særligt for menighedsråd/arbejdsgivere: Der kan ikke søges VEU-godtgørelse til dette kursus)

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. persondataforordningen: LEVA+ har ingen og får ingen personfølsomme oplysninger om dig. Hvis du vil vide, hvordan LEVA+ håndterer og opbevarer oplysninger, er du altid velkommen til at skrive eller ringe. 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om indholdet:

”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Her får du en viden og forståelse for de kræfter, der helt generelt øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger, og du får en viden om egne reaktionsmønstre.  Du kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og kommunikation med kirkens/kirkegårdens brugere. Du får viden om systematisk problemløsning som et kommunikations- og arbejdsredskab".

                                                              

Om LEVA og LEVA+

I en lang årrække stod Eva Mai Henningsen og Leif Jensen for undervisningen på dette kursus, som tilbydes personale indenfor folkekirken. I de senere år afviklede Leif kurset alene, stadig i LEVAs navn.
Pr. 1/1 2017 er kurset overgået til LEVA+, som drives af Jan Norlander Jensen.